Onlayn qazanmaq üçün ən yaxşı yoldur!

Misir ilə qələnglər! (Plagues of Egypt)

Misir ilə qələnglər! (Plagues of Egypt) – Məqalə Ətraflıca İncələyin

Misir ilə qələnglər! (Plagues of Egypt) hər zaman dəhşətli və mənasız hadisələr kimi təsvir olunmuşdur. Bu hadisələr, əsasən İncil və Tora kimi məqamlarda yer alır və Misir əhalisinə təsir edən on ədəd fəlakətdən ibarətdir. Bu fəlakətlər, Firavunun Mısırdakı İsrail oğullarını azad etməyə razı olmadığı üçün Tanrı tərəfindən göndərilmişdir.

İlk fəlakət olan suyun qanla doldurulması, insanlar üçün böyük bir faciə idi. Bu fəlakət, suyun içindən içilən qanın insan sağlamlığına təsir etməsi ilə əlaqələndirilir. Firavun, bu fəlakətin Tanrı tərəfindən göndərildiyini anlamış və İsrail oğullarını azad etməyə razı olmuşdur. Lakin Firavun daha sonra bu qərarından geri dönüb İsrail oğullarını azad etməməyə qərar vermişdir.

İkinci fəlakət olan qələnglər, Mısırdakı bütün torpaqları və bitkiləri məhv etmişdir. Bu fəlakət, insanların gıda təminatını itirməsinə səbəb olmuş və Mısırdakı insanlar üçün böyük bir məsələ yaradıb. Firavun, bu fəlakətin də Tanrı tərəfindən göndərildiyini anlamış, lakin yine də İsrail oğullarını azad etməkdə ısrar etmişdir.

Üçüncü fəlakət olan qurbağalar, Mısırdakı bütün su mənbələrini işğal etmiş və insanlar üçün pis bir mənzərə yaradıb. Firavun, bu fəlakətin də Tanrı tərəfindən göndərildiyini anlamış və İsrail oğullarını azad etməyə razı olmuşdur. Lakin yine də Firavun, bu qərarından geri dönüb İsrail oğullarını azad etməməyə qərar vermişdir.

Bu fəlakətlər, Misir ilə qələnglər arasında yaşanan mübarizəni və Tanrının gücünü göstərməyi məqsəd edir. Firavunun inadçılığı və kibirli davranışları, onun və ölkəsinin başına gələn fəlakətlərin səbəbidir. Bu fəlakətlər, insanlara Tanrının əzabının nə qədər dəhşətli olabilecəyini göstərir və onları düşündürür.

Sonuç olaraq, Misir ilə qələnglər fəlakətləri, insanların inadçılığı və kibirli davranışlarına görə Tanrının əzabını göstərmək üçün göndərilmişdir. Bu fəlakətlər, insanlara Tanrının gücünü və əzabının dəhşətini nümayiş etdirir və onları düşündürür. Firavunun inadçılığı, onun və ölkəsinin başına gəl


Posted

in

by

Tags: